Ako vymeniť páku smeru jazdy na vašom detskom elektrickom traktore? Ukážeme vám to krok za krokom.

Druhá páka, ktorú vymeníme, je špeciálna pre TRACTOR_WORKER

Krok 1: Odstráňte spodný kryt auta.

Krok 2: Vytiahnite kábel z reproduktora.

Krok 3: Uvidíte 4 spony (dve na každej strane) páky, musíte ich zatlačiť.

Krok 4: Po uvoľnení všetkých 4 spôn môžete páčku stlačiť nadol.

Krok 5: Káble sú chránené  ochrannou páskou, uvoľnite pásku.

Krok 6: Po uvoľnení ochrannej pásky použite skrutkovač a vytiahnite káble.

Krok 7: Uchopte novú páku a utiahnite káble tak, aby držali.

Krok 8: Pripojte všetky káble späť na rovnaké miesto, kde boli predtým na pôvodnej páke.

Krok 9: Novú páku zatlačte na pôvodné miesto miernym naklonením páky do jednej strany.

Krok 10: Na dokončenie procesu zapojte reproduktor a nasaďte späť spodnú časť krytu auta.