Ako vymeniť páku smeru jazdy vo vašom detskom elektrickom autíčku? Ukážeme vám to krok za krokom!

V tomto článku by sme vám chceli vysvetliť postup, ako vymeniťpáku smeru jazdy vo vašom detskom elektrickom autíčku. Na jeho výmenu budete potrebovať náradie ako skrutkovač, kliešte a škatuľku, do ktorej vložíte skrutky, aby ste žiadne z nich nestratili. Pri výmene páky sa uistite, že je dostatočné osvetlenie v miestnosti.

Prvá páka, ktorú vymeníme, je univerzálna páka, väčšina typov našich elektrických detských áut má tieto druhy pák.

Krok 1: Odstráňte čelné sklo na aute.

Krok 2: Odstráňte skrutky z palubnej dosky.

Krok 3: Aby ste mohli vytiahnuť prístrojovú dosku, musíte demontovať volant.

Krok 4: Musíte zatlačiť a držať spony na boku volantu a vytiahnuť ho.

Krok 5: Medzikus volantu a tyče riadenia je  spojený skrutkou, odstráňte skrutku.

Krok 6: Potom budete môcť odstrániť medzikus a môžete odklopiť prístrojovú dosku.

Krok 7: Odpojte káble od páky.

Krok 8: Otočte prístrojovú dosku a odstráňte skrutky, ktoré držia páčku na mieste.

Krok 9: Stlačte a podržte dve spony na bokoch páky a zo zadnej strany ju vytiahnite.

Krok 10: Uchopte novú páku a zatlačte ju späť na svoje miesto.

Krok 11: Pripojte káble k páke.

Krok 12: Pomocou skrutkovača zaskrutkujte skrutky do páky.

Krok 13: Pri montovaní prístrojovej dosky späť na svoje miesto sa uistite, že prístrojová doska a medzikus volantu prechádzajú cez tyč riadenia.

Krok 14: Skrutka musí prejsť cez otvor na medzikuse volantu a tyči riadenia.

Krok 15: Utiahnite skrutku.

Krok 16: Zatlačte spony na medzikusevolantu a vráťte volant späť (mali by ste počuť kliknutie).

Krok 17: Nakoniec musíte zaskrutkovať všetky zostávajúce skrutky (keď vraciate čelné sklo späť, viete, že je správne umiestnené, keď zacvakne).