Odpadové hospodárstvo a životné prostredie nám nie je ľahostajné

Jednou z významných úloh štátu je aj nakladanie s odpadom a ochrana životného prostredia s tým spojená. Preto má aj Slovenská republika svoje odpadové hospodárstvo, ktorého cieľom je zamedziť jeho vzniku, prípadne ho odborne zneškodniť.

Sme hrdí držitelia zeleného certifikátu, dodržujeme všetky povinnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia, pretože naša krajina nám nie je ľahostajná! :)

Za rok 2022 sme odovzdali na recykláciu 4,11 tony elektroodpadu.